เกี่ยวกับโครงการ

Forest (ฟอร์เรส) โครงการ Neighborhood mall แห่งใหม่ บนถนนพุทธบูชา ถนนเส้นสำคัญเส้นหนึ่งที่สามารถเชื่อมต่อกับถนนเส้นสำคัญ สายอื่นๆบนทำเลพระราม2 ใกล้ทางด่วนดาวคะนอง สามารถเดินทางเข้าถึงได้สะดวกหลายเส้นทาง การจราจรคล่องตัว พื้นที่โครงการทั้งหมดกว่า 2,500 ตารางเมตร
ลักษณะโครงการเน้นผู้เช่าร้านค้าประเภทร้านอาหารและสินค้าในชีวิตประจำวัน ตอบโจทย์ทุกความต้องการ สำหรับกลุ่มครอบครัวและผู้พักอาศัยบริเวณรอบๆโครงการ ภายใต้การออกแบบสถาปัตยกรรมและบรรยากาศที่เน้นความกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันกับธรรมชาติมีความร่มรื่นด้วยต้นไม้โดยรอบโครงการ เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนและจุดนัดพบของสมาชิกในครอบครัวหรือกลุมเพื่อน บนทำเลใกล้บ้านคุณ

ประวัติโครงการ

บริษัท เบลนด์ ไอเดีย จำกัด เป็นบริษัทเลือดใหม่ที่ต่อยอดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ออกมาจาก บริษัท อัฎฐพร เคหะ จำกัด ที่ดำเนินกิจการสร้างสรรค์อสังหาริมทรัพย์ประเภทโครงการบ้านจัดสรร ที่มีประสบการณ์ มานานกว่า 40 ปี ผลงานที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการบริเวณถนนเอกชัย ถนนพุทธมณฑลและถนนรัตนาธิเบศร์

ด้วยความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมืออาชีพ มาโดยตลอด สืบทอดมายังรุ่นปัจจุบันก่อตั้งเป็นบริษัท เบลนด์ ไอเดีย จำกัด โดยทางผู้บริหาร ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจประเภทพื้นที่เช่า โดยทำเลถนนพุทธบูชา ซึ่งเป็นถนนสายสำคัญที่เชื่อมโยงกับเส้นทางถนนพระราม 2 ที่ปัจจุบันมีการขยายตัวด้านโครงการอยู่อาศัยเป็นอย่างมาก เหมาะสมกับการเป็นศูนย์ไลฟ์สไตล์ขนาดย่อม เพื่อรองรับกำลังความต้องการของคนในพื้นที่ที่ค่อยๆเพิ่มจำนวน มากขึ้น โดยโครงการ Forest เกิดขึ้นภายใต้วัตถุประสงคเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้อาศัยในพื้นที่รัศมีโครงการเน้นบรรยากาศโครงการร่มรื่นและอบอุ่นสำหรับผู้ใช้บริการกลุ่มครอบครัว และสมาชิกทุกเพศทุกวัย
เข้าสู่ Website คลิกด้านข้าง
เข้าสู่ Website คลิกด้านข้าง
เข้าสู่ Website คลิกด้านข้าง
เข้าสู่ Website คลิกด้านข้าง
เข้าสู่ Website คลิกด้านข้าง
เข้าสู่ Website คลิกด้านข้าง
เข้าสู่ Website คลิกด้านข้าง
เข้าสู่ Website คลิกด้านข้าง
เข้าสู่ Website คลิกด้านข้าง
เข้าสู่ Website คลิกด้านข้าง
เข้าสู่ Website คลิกด้านข้าง