Plan ร้านค้าในโครงการ

โครงการ Forest เป็นโครงการที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นครอบครัวและผู้พักอาศัยรอบๆ โครงการเป็นหลักโดยทางโครงการ Forest มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าทุกท่านในบรรยากาศคล้ายสถานพักผ่อนของทุกคนในครอบ ครัว โดยอาคารต่างๆในโครงการจะถูกแบ่งออกแบบ 4 อาคารด้วยกัน คือ อาคาร A จะเป็นส่วนของ supermarket อาคาร B และ C เป็นส่วนของร้านอาหาร chic food/ family dining และส่วนอาคาร D จะเป็นส่วน lifestyle อาทิ ร้านสปา ร้านทำผม และร้านซักรีด เป็นต้น ทางโครงการยินดีให้บริการและพร้อมต้อนรับผู้ที่สนใจโครงการและอยากจะร่วม เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการในโครงการของเรา

Floor Plan : 1st

Floor Plan : 2nd

เข้าสู่ Website คลิกด้านข้าง
เข้าสู่ Website คลิกด้านข้าง
เข้าสู่ Website คลิกด้านข้าง
เข้าสู่ Website คลิกด้านข้าง
เข้าสู่ Website คลิกด้านข้าง
เข้าสู่ Website คลิกด้านข้าง
เข้าสู่ Website คลิกด้านข้าง
เข้าสู่ Website คลิกด้านข้าง
เข้าสู่ Website คลิกด้านข้าง
เข้าสู่ Website คลิกด้านข้าง
เข้าสู่ Website คลิกด้านข้าง